Národní park Podyjí

Náš nejmenší národní park České republiky, rozprostírající se podél Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem, náleží k jednomu z posledních zachovalých říčních údolí ve střední Evropě.

Srázné stěny, meandry, kamenná balvanitá moře, to vše charakterizuje Podyjí. V minulosti se zde nacházelo nepřístupné, přísně střežené pásmo, čemuž vděčíme za skutečnost, že tu i dnes najdeme nenarušenou a člověkem nedotčenou přírodu.

Národní park symbolizuje čáp černý, což poukazuje na fakt, že zdejší fauna a flóra patří k nejpozoruhodnějším v rámci střední Evropě.

Lze se tu setkat jak s živočichy teplomilnými, tak s typicky podhorskými druhy. Žije zde mnoho druhů netopýrů, např. vrápenec malý či netopýr brvitý. V lesích lze na stráních spatřit roztomilého plšíka lískového či většího plcha velkého. Dyje je domovem vydry říční. Les kromě běžných sudokopytníků obývá i kuna lesní či tchoř tmavý. Vzácně lze spatřit tetřívka obecného či sokola stěhovavého. Naproti tomu velmi charakteristický pro Podyjí je již zmíněný čáp černý, datel černý, žluna šedá či takový dudek chocholatý. Pokud jste nikdy neviděli mloka skvrnitého či čolka obecného, tak zde tu možnost při troše štěstí máte.

Rostliny jsou zastoupeny jak druhy chladnomilnými, tak teplomilnými. Lze zde dokonce vidět i některé chráněné rostliny, jako je kýchavice černá, brambořík nachový, koniklec velkokvětý, několik druhů orchidejí a mnoho dalších.

Národní park Podyjí je atraktivní i pro turisty, jimž nabízí k návštěvě mnoho zajímavých míst.

Výchozím bodem turistických tras je vesnice Čížov, kde se také nalézá návštěvnické středisko. Blízko se dochovala zbylá část železné opony, vzniklé před rokem 1989. O několik kilometrů dál se nachází hraniční přechod pro pěší i cyklisty a odsud je to již jen kousek do Hardeggu, nejmenšího rakouského městečka, jež se pyšní krásným hradem pocházejícím z 12.-13. století. Na Hardegg, ale i údolí řeky Dyje se naskýtá hezký pohled z Hardeggské vyhlídky, k níž vede odbočka ze silnice od Čížova. Vyhlídek je v Podyjí mnoho, jmenujme např. Umlauf či oblíbenou vyhlídku z Sealsfieldova kamene, skýtající pohled do kaňonu řeky Dyje.

Pašerácká stezka, vinoucí se vysoko nad Dyjí, vás zavede k Ledovým slujím – suťovému svahu s množstvím podzemních prostor. Ledová výzdoba jeskyně se tu drží někdy až do pozdního jara. Havranické vřesoviště zase proslulo svou vzácnou teplomilnou stepní faunou či flórou. V Podyjí se nachází i jedna z nejlepších vinařských poloh v Evropě, odkud se již v 19. století dodávalo víno, známé svou kvalitou, na císařský dvůr.

Míst, která stojí určitě za návštěvu, je ale mnohem více, proto určitě přijeďte osobně poznat tento malebný kout naší republiky. A nezapomeňte navštívit i blízké Znojmo či barokní perlu na druhém konci Podyjí – zámek Vranov nad Dyjí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
Zobrazit formulář pro nákup