Symbol Vídně – chrám sv. Štěpána

Rakouská metropole žije svým uspěchaným , multikulturním životem a její vstřícnost a pestrost, jako kdyby se odrážela v historii zdejších památek. Zastavme u té, která je doslova symbolem Vídně.

Historií stavebních slohů rychle a stručně

Historie chrámu sv. Štěpána je velmi pestrá. Když bylo roku 1137 rozhodnuto o zbudování kostela, leželo místo stavby za městskými hradbami, což bylo na svou dobu poněkud nezvyklé. Přesto se však nestavělo „ na zelené louce“. Výzkumy potvrdily, že chrám sv. Štěpána vyrostl na místě, kde již snad od 8. století bylo zmiňováno pohřebiště a existence nějakého kostela byla tudíž velmi pravděpodobná. Slavnostní otevření nového svatostánku proběhlo v roce 1147, kterýžto akt jako kdyby odstartoval všelijaké přestavby a dostavby. Nejprve románská přestavba, ve 14. století pak přestavba a dostavba gotická, v níž se velmi angažoval Rudolf Habsburský. Výraznou stopu tu zanechali ve století patnáctém i čeští stavitelé z Prachatic. I jim je třeba připsat zásluhu na díle, které tu vyrostlo a mělo přimět tehdejší mocné, aby Vídeň prohlásili za sídlo biskupa. Slavnostní prohlášení církevní stavby za biskupský kostel však paradoxně zahájilo postupné omezování výdajů na dostavbu chrámu, jehož důsledkem byla takřka nouzová dostavba vyhlídkové věže, tentokrát v renesančním slohu.

Chrám současnosti i budoucnosti

A tak tu dnes stojí stavba skrývající v sobě nejen prvky rozmanitých stavebních slohů, ale i zdobné oltáře, hned několik kaplí a pod svou podlahou ostatky nejen Evžena Savojského, Fridricha III., Rudolfa IV a dalších Habsburků, ale možná až 11 000 dalších lidí, uložených v katakombách pod chrámem. Stojí tu jako připomínka uplynulých staletí, téměř zničená rozsáhlým požárem na konci 2. světové války a znovuvzkříšená v roce 1952. Až se budete kochat pohledem na tuto vznosnou stavbu, povzneste své zraky ke střeše chrámu. I ta totiž nese českou stopu. Všech 230 000 střešních tašek pochází z Poštorné.

Rekonstrukce chrámu probíhají takřka neustále

interiér vyniká zdobností


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu navždy pod tímto článkem jen za 70 Kč
Zobrazit formulář pro nákup